Knowledger PMP Hall of Fame

Congratulations to PMP Certified!

วราพร พงศ์วิไล
PMP Project Manager, Aware Corporation Limited 


"ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์มากค่ะ สำหรับความรู้ คำแนะนำต่างๆ และกำลังใจ จนทำให้สามารถสอบ PMP ผ่านได้ในครั้งแรก คอร์สนี้ช่วยทำให้การอ่าน PMBOK ง่ายขึ้น และลดเวลาในการอ่านหนังสือไปได้เยอะเลยค่ะ เพราะอาจารย์ได้สรุปประเด็นสำคัญๆ มาให้ไว้แล้ว"

 
 


สุทธิพันธ์ ศรีเกษมวงศ์
PMP First Assistant Vice President, Krungsri Consumer


"การเรียนคอร์สนี้ทำให้ผมสามารถเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทของ PMBOK ได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาในการอ่านหนังสือสั้นลง ประกอบกับคลังข้อสอบแบบ Online ที่ทางสถาบันจัดเตรียมให้นั้น ช่วยให้ผมสามารถฝึกทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือความเอาใจใส่ของอาจารย์ในช่วงของการเตรียมตัวสอบ ถึงแม้ว่าผมจะเรียนจบคอร์สแล้วก็ตาม ต้องขอขอบคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์เป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นแรงผลักดันในการทำให้ผมสามารถสอบ PMP ผ่านได้ในครั้งแรกครับ"
 
 

Khanthamat, PMP, Knowledger, อบรม PMPคันธมาทน์ รัตนสิงห์
PMP Project Manager, โรงพยาบาลจักษุรัตนิน


"การเรียน PMP Exam Prep Course กับ Knowledger นั้นทำให้ผมได้มีความรู้ที่ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้นจากที่เคยอ่านหนังสือ Head First PMP มาแล้ว โดยอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ ได้อธิบายเนื้อหาใน PMBOK ได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่ายทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นที่จะอ่านหนังสือ PMBOK ทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ นอกจากนั้นคือได้รับการอธิบายประเด็นข้อสงสัยต่างๆอย่างละเอียด อาจารย์ทั้งสองท่านได้ขยายความเนื้อหาที่นอกเหนือจาก PMBOK ที่ไม่ได้กล่าวไว้แต่มีออกข้อสอบ แนวคิดและเทคนิคการจำจากความเข้าใจในหลายๆประเด็นเนื่องจากเนื้อหาใน PMBOK นั้นมีเยอะมากถ้าไม่ได้รับการอธิบายที่ดีอาจทำให้สับสนได้ และยิ่งกว่านั้นคือ อาจารย์ทั้งสองท่านได้ทุ่มเทสละเวลาเพื่อช่วยเหลือหลักจากเรียนจบหลักสูตรแล้วอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีข้อสอบแบบ Online เพื่อให้ทดสอบและประเมินหาจุดอ่อนของตนเองในแต่ละบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผมสามารถสอบผ่าน PMP ได้ตั้งแต่ครั้งแรกครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ครับ"
 

PMP, Titaveeraya, สอบ pmpฐิตวีรยา จารุรัตน์จามร
PMP Digital Program Manager, Allianz Managed Operations & Services (Thailand)


"ด้วยเวลาและการงานประจำที่รัดตัว รวมทั้งต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยครั้ง การตัดสินใจลงเรียนคอร์ส PMP Guarantee 100% ของสถาบัน Knowledger ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆ ค่ะ เพราะเนื้อหาที่สำคัญ ทางอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ ได้รวบรวมไว้ครบถ้วนเลยค่ะ รวมทั้งได้แนะนำเทคนิคให้ทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้น จากหนังสือ PMBOK โดยไม่ต้องเสียเวลาทำความเข้าใจด้วยตัวเอง และที่สำคัญข้อสอบที่มีมาให้ทดสอบมีมากมายให้ได้ฝึกหัดและวัดผลตัวเองตลอดเวลา ให้เราได้แก้ไขจุดที่เราบกพร่องได้ตรงจุดด้วยค่ะ ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และการใส่ใจ ของอาจารย์ ทั้งสองท่านที่ ทุ่มเทให้ นักเรียน ทำให้ดิฉันสามารถสอบผ่าน PMP ได้ในครั้งแรกเลยค่ะ เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะ"
 
 


Paisan, PMP, knowledger, อบรม pmpไพศาล จันทวิชชประภา
PMP Project Manager, Dimension Data (Thailand)


“คอร์ส PMP Guarantee 100% ของสถาบัน Knowledger ช่วยให้ผมสามารถสอบผ่าน PMP ในการสอบครั้งแรก สิ่งที่ผมประทับใจ คือ อาจารย์ไพบูลย์ และอาจารย์อรินทรา อาจารย์ผู้สอนทั้งสองท่าน ที่ติดตามเอาใจใส่ และแนะนำให้กำลังใจในการเตรียมตัวสอบ แม้ว่าจะจบหลักสูตรไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีข้อสอบให้ผู้อบรมได้เข้าไปฝึกฝนทำข้อสอบ Online เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถแก้ไขจุดอ่อน และทำให้การเตรียมตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

 
 


บรรพต ธนบุญสมบัติ
PMP Senior Manager, Accenture Solutions


"จุดเด่นของคอร์ส PMP Exam Preparation ของ Knowledger คือ อาจารย์ทั้งสองได้ช่วยอธิบายเนื้อหา และความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ใน PMBOK พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียน และแบบ online ให้ฝึกฝนทบทวนความเข้าใจได้ตลอดเวลา ที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์มีการนัดติวเพิ่มเพื่อปิด gap ให้ผู้เข้าเรียน และคอยติดตามผลการเรียนอยู่อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ผมสามารถสอบ PMP ผ่านได้ในระยะเวลาเพียงแค่ 7 สัปดาห์ ต้องขอขอบคุณอาจารย์อรินทรา และอาจารย์ไพบูลย์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ"


 
 

นันทศักดิ์ สุขสงวน
PMP Vice President, Bank Transformation Office, Kiatnakin Bank 


"ผมประทับใจคำพูดของอาจารย์ไพบูลย์ที่บอกว่า KPI ของผมและของะอาจารย์เป็น KPI เดียวกันคือผมต้องสอบให้ "ผ่าน" และวันนี้ผมสอบผ่านแล้ว ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทราที่ถ่ายทอดเนื้อหาและแนะนำเทคนิคต่างๆ ทำให้ผมให้สามารถเข้าใจเนื้อหา PMBOK ได้ง่ายขึ้นมาก อีกทั้งยังมีตัวอย่างข้อสอบมากมายให้ผมสามารถเข้าไปลองทำ และยังสามารถนำผลสอบมาวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนในแต่ละ Process ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผมการตัดสินใจเรียนคอร์ด PMP Guarantee 100% ของ สถาบัน Knowledger ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากครับ"

 
 

ชยธร สระกลาง
PMP Senior Package Development, Package Architect NXP Manufacturing (Thailand) Ltd.


"PMP certified นั้นมีความจำเป็นสำหรับผมในการทำงานในรูปแบบ project กับบริษัทข้ามชาติ เช่น NXP ที่ผมทำงานอยู่เพราะจะทำเราเข้าใจขั้นตอนการทำงานของทีมงานในต่างประเทศและมีหลักการมาตรฐานในการทำงานที่เหมือนกัน ดังนั้นการได้ PMP certified จึงทำให้ผมทำงานเป็นมืออาชีพมากขึ้น ต้องขอบคุณ PMP training course ของสถาบัน knowledger ที่ทำให้ผมสอบผ่านได้ในระยะเวลาการเตรียมตัวที่มีจำกัด ด้วยสื่อการสอนที่ดีและช่วยให้ผมใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
 
 


ณัฐพงษ์ หรี่จินดา
PMP Project Engineer, Engineering and Project Management PTT Public Company Limited


"การที่ได้เรียนกับอาจารย์ทั้งสองท่านที่ knowledger เป็น guideline ที่สำคัญในการสอบผ่าน PMP เคยนั่งอ่าน PMBOK เองรู้สึกว่าเข้าใจได้ยากมาก และก็ทำให้ไม่ค่อยอยากอ่าน แต่หลังจากที่ได้เข้าคอร์ส ของอาจารย์ทำให้มีความเข้าใจใน Process ต่างๆและการเชื่อมโยงกันของ input output ต่างๆ ทำให้เมื่อกลับมาทบทวนเพื่อเตรียมสอบสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่จะสอบ PMP ถ้ากำหนดเป้าหมายแล้ว มีความมุ่งมั่นและความเพียรแล้ว ย่อมประสบความสำเร็จ ประเทศไทยจะได้มีเครือข่าย PM ที่ใหญ่ขึ้น และผมเชื่อว่าความรู้ของ Project Management จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารงานโครงการของทุกส่วนองค์กรได้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับ"
 

สุทธิลักษณ์ ลาภสมบุญกมล
PMP Business Development Manager, Gopomelo Co., Ltd.


"เริ่มด้วยความสนใจใน Project Management และมีความต้องการที่จะสอบ PMP จึงได้พยายามหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ จึงได้มาพบที่ Knowledger คือ หลักสูตร PMP Guarantee 100% ซึ่งต้องบอกเลยว่าทำให้ผมซึ่งอายุเพียง 30 และมีประสบการณ์การทำงาน ด้าน PM ค่อนข้างน้อย ได้มีความรู้และความเข้าใจใน Project Management มากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน คือ อาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ที่ช่วยถ่ายทอดความรู้เหล่านี้แก่ผม ทำให้ผมสามารถทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น สิ่งที่สำคัญในการสอบ PMP คือ ความตั้งใจและความพยายามในการเข้าใจและทำแบบฝึกหัดให้มาก เพื่อปิดช่องโหว่ในจุดที่ตัวเองด้อย สำหรับการสอบของผมนั้น ผมต้องใช้ความพยายามในการสอบถึง 2 ครั้ง ในรอบแรก ใช้เวลาเตรียมตัว 2 เดือน หลังจากนั้นตัดสินใจสมัครในรอบ 2 ทันทีในอีกอาทิตย์ถัดมาแล้วใช้เวลาเตรียมตัวอีก 1 เดือนสำหรับการสอบในครั้งนี้ ย้ำนะครับว่า "ห้ามท้อ" สุดท้ายขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งนึงสำหรับการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรนี้"
 


Wanwisa, knowledger, pmp, pmp training, สอบ pmpวันวิสาข์ พีระไพศาลทรัพย์
PMP Staff Engineer, ICM Innovation, BE Innovation and Subcon Operations NXP Manufacturing (Thailand) Ltd.


"ในที่สุดเป้าหมายในการพิชิต PMP ก็สำเร็จได้ ด้วยความมานะมุ่งมั่นและการผลักดันของอาจารย์อรินทรา อาจารย์ไพบูลย์และทางสถาบัน Knowledger ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ช่วงเริ่มเรียนแรกๆก็สนุกดี ไม่เครียดมาก และพยายามปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ แต่พอใกล้ถึงโค้งสุดท้ายของการเรียนรู้ที่จะต้องทำการทดสอบ ก็ค้นพบว่าเราต้องทุ่มเทและจริงจังมากกว่านี้ เพราะการจะสอบผ่านนั้นไม่ง่ายเลย แต่เพราะวิธีการสอนของอาจารย์ทั้งสองท่าน รวมถึงเทคนิคและแทคติคต่างๆที่อาจารย์และเพื่อนๆในชั้นเรียนมอบให้ ก็ยิ่งช่วยให้เราเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้น “อ่านหนังสือให้จบ ทบทวน ทำข้อสอบๆๆๆ ปิดจุดอ่อนให้หมด” สิ่งสำคัญสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยคือ “ใจ” ที่จะทำให้ทุกคนมีไฟในการต่อสู้ ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้"
 


Krassavan, pmp, knowledger,pmp training, สอบ pmp, อบรม pmpกรัสวันทร์ ตันติฤทธิศักดิ์
PMP Senior Package Development Engineer Program Management, Package Innovation NXP Manufacturing (Thailand) Ltd.


"การที่มีโอกาสได้มาเรียนหลักสูตร PMP Guarantee 100% กับ Knowledger ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามาก อาจารย์ทั้งสองท่านสอนและอธิบาย concept ในการเชื่อมโยงเรื่องราวเนื้อหาทั้งหมดใน PMBOKให้เข้าใจง่ายๆ เน้นประเด็นสำคัญ มีข้อสอบ online ให้ทำได้ทุกที่ทุกเวลาและตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด ทำให้สามารถทบทวนและแก้ไขจุดบกพร่องได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญอาจารย์ทุ่มเทใส่ใจ กระตุ้น ติดตาม นัดติว ให้คำแนะนำนักเรียนโดยตลอดจนสอบผ่าน PMP ในระยะเวลาเรียนรวมเตรียมสอบทั้งหมด 8 สัปดาห์ สิ่งสำคัญที่จะทำให้สอบผ่าน PMP คือการบริหารเวลาและการเอาชนะใจตัวเอง ขอให้มีความตั้งใจและความพยายาม สู้ๆ ไม่ท้อ PMP ไม่ยากเกินไปค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์มากนะคะ ที่ถ่ายทอดความรู้และจุดไฟ เพิ่มพลัง จนเบลสอบผ่าน PMP ได้ในครั้งแรก"
 


Nithiyada, pmp, knowledger, สอบ pmp, pmp training, project management trainingนิธิญาดา มุ่งการดี
PMP Project Manager, Siam Commercial Bank PCL.


"ต้องขอบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่มาลง Course PMP Exam Prep Guarantee 100% กับสถาบัน Knowledger เพราะการเรียนกับที่นี่เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งหมดมาสรุปให้ฟังในระยะเวลาอันสั้น Highlight จุดที่สำคัญของเนื้อหาแต่ละบท สิ่งที่ต้องท่องจำ สิ่งที่ต้องเข้าใจ สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ รวมถึงแนวข้อสอบ ซึ่งทำให้เราสามารถประมวลความรู้ต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการสอบได้เป็นอย่างดี และทำให้สอบผ่าน PMP ในครั้งแรก นอกจากนี้เราสามารถใช้หลักสูตร apply หลักสูตรนี้ใช้ในงานปัจจุบันได้อย่างมีประโยชน์มากๆ ทำให้เราบริหารโครงการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทราที่ให้ความรู้และแนวทางที่เป็นประโยชน์ ติดตามลูกศิษย์ และให้กำลังใจ ทำให้สามารถมาถึงจุดที่เราตั้งใจไว้ได้ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทุกคนตั้งใจพยายามให้สำเร็จนะคะ"
 

pmp, pmp training, อบรม pmp, สอบ pmpหนึ่งฤดี รัตนไชยยันต์
PMP Project Manager, Cisco Systems Limited


"PMP Certified มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานและการยอมรับทั้งในและนอกองค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Project Manager ทุกคน การที่จะได้มาซึ่ง Certificate นั้น มีวิธีการมากมาย แต่การเลือกที่จะมาเรียนคอร์ส Intensive PMP Exam Preparation กับทาง Knowledger นั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาก เพราะอาจารย์ได้ทำการสรุปเนื้อหา ประเด็นสำคัญๆใน PMBOK และความสัมพันธ์ในแต่ละ Process, Input, Output รวมถึง Tools & Techniques มาให้แล้ว ทำให้เราสามารถไปต่อยอดทำข้อสอบได้เลย นอกจากนี้อาจารย์ได้มีการจัดติวนอกห้องเรียนและมีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการกระตุ้นตัวเราตลอดเวลา และในที่สุดสามารถสอบผ่าน PMP ตั้งแต่ครั้งแรก ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทราเป็นอย่างสูงด้วยค่ะ"
 
 

Bongkoj, pmp training, knowledger, pm training, pmp, project management training
บงกช บำรุงกิตติกุล
PMP Senior Package Development Engineer, Package Innovation NXP Manufacturing (Thailand) Ltd.


"การลงเรียนคอร์ส Intensive PMP กับ Knowledger มีประโยชน์มากกับผู้ที่เตรียมตัวสอบ การเรียนในห้องช่วยจับประเด็นสำคัญๆใน PMBOK มองเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละ Knowledge Area ทำให้เข้าใจภาพรวมง่ายขึ้นมาก นอกจากนั้นอาจารย์ทั้งสองท่านยังคอยติดตาม ช่วยกระตุ้น ช่วยผลักดันให้ไปถึงเป้าหมาย ฝากถึงเพื่อนๆที่สนใจจะสอบ PMP นอกจากเรียนในห้องแล้วยังต้องตั้งใจ ทุ่มเท แบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ชัดเจน ทำ Exercise เยอะๆ เชื่อว่าทุกท่านที่ได้มาเรียนคอร์สนี้จะประสบความสำเร็จทุกคนค่ะ ขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรามากๆ ค่ะ"

 
 

witoon, knowledger, pmp, สอบ pmpวิฑูรย์ วรเศรษฐการกิจ
PMP Senior Project Manager, Meinhardt (Thailand) Ltd.


"จุดเด่นที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผมในการเรียนคอร์ส PMP Exam Preparation ของ Knowledger คือ อาจารย์ช่วยอธิบายเนื้อหา และการเชื่อมโยงกันของแต่ละส่วน ตลอดจนดึงจุดที่สำคัญของ PM­BOK ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด ทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของ PMBOK ได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้นยังคอยติดตามและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ ประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่ได้จากการเรียนคอร์สนี้คือ การที่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านสำหรับการเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยม สุดท้ายนี้ขอฝากถึงผู้ที่เตรียมตัวสอบว่าควรทำสรุปย่อเพื่อสะดวกในการทบทวน ที่สำคัญพยายามทำความเข้าใจเทอมต่างๆมากกว่าท่องจำอย่างเดียว"
 

sanchai, pmp, pmp training, knowledgerสัญชัย สุขสันติดิลก
PMP Project Business Management Manager, AMEA&APAC Nokia Solutions and Networks (Thailand) Ltd.


“การมีเป้าหมาย แล้วตั้งใจ มุ่งมั่น และพยายาม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ” "ผมไม่เคยรู้จักสถาบันนี้ ผมไม่เคยรู้จักอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์มาก่อน ผมมาสมัครเรียนคอร์ส “Intensive PMP Exam Preparation” จากการค้นหาข้อมูลใน Internet การสอนของอาจารย์มีความกระชับครบถ้วน อธิบายเรื่องยากยากให้เข้าใจง่าย ทำให้เราตั้งต้นถูกที่ และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปยัง Input, Tools & Technique, Output (ITTO) ในแต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้ไม่ยาก เราจะได้เห็นว่า ITTO ในหลายกระบวนการได้ถูกนำมาใช้ซ้ำซ้ำ การมองเห็นภาพและเข้าใจอย่างถูกต้องจะทำให้เราลดการที่จะต้องจำที่ไม่จำเป็นออกไป ขอขอบคุณอาจารย์ในความตั้งใจและจริงใจที่คอยช่วยเหลือ แนะนำ กระตุ้น และติดตามความคืบหน้าของผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ในคอร์สนี้อาจารย์ยังได้ทำตารางการเตรียมตัวสอบมาให้เป็นอย่างดีและเหมาะสม ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวินัยในการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพียงเท่านี้ การที่จะสอบให้ผ่านในครั้งแรกก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้. ขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่า การสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเป็นเรื่องดี เป็นรางวัลของความตั้งใจจริง แต่การสอบไม่ผ่านในครั้งแรกก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ตั้งหลักใหม่ ไม่ว่าจะพลาดสักกี่ครั้ง เมื่อเราผ่านไปได้ในครั้งท้ายสุดเราจะเห็นคุณค่าจากทั้งความตั้งใจและความพยายาม…บางทีสิ่งที่เราได้รับ มีคุณค่ามากกว่าที่จะสอบผ่านได้ภายในครั้งเดียวเสียด้วยซ้ำไป…ขอให้ตั้งใจอย่างสม่ำเสมอและอย่าลดละความพยายาม"
 

surat, trc, knowledger, pmp, pmp training, สอบ pmpสุรัตน์ ปัญญวรญาณ
PMP Project Control Manager / Project Coordinator, TRC Construction Allianz Managed Operations & Services (Thailand)


"ด้วยเวลาและการงานประจำที่รัดตัว รวมทั้งต้องเดินทางไปต่างจังหวัดทุกสัปดาห์ ภารกิจครอบครัวด้วย การตัดสินใจลงเรียนคอร์ส PMP Intensive ของสถาบัน Knowledger ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดและเป็นตัวช่วยที่ช่วยได้จริงๆ เนื่องจากเนื้อหาที่รวบรวมไว้โดยอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ เป็นเอกสารสรุปที่ช่วยให้การอ่านหนังสือ PMBOK ได้ชัดเจนขึ้นและการอ่านตำราของ Rita มีส่วนช่วยขยายความมากขึ้น แรงกระตุ้นเตือนต่างๆ จากอาจารย์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงตัวอย่างแบบทดสอบจำนวนมากให้ฝึกหัด พร้อม Lesson Learned ตอนท้ายแต่ละแบบทดสอบ ช่วยให้เข้าใจและทบทวนเนื้อหาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของแต่ละองค์ความรู้ของ PMBOK ทำให้สามารถเตรียมพร้อมเข้าสอบได้มั่นใจขึ้น และการใส่ใจของอาจารย์ทั้งสองท่านที่คอยกระตุ้นไม่ให้ท้อ ทำให้สามารถสอบผ่าน PMP ได้ในครั้งแรกเลยค่ะ เป็นความรู้สึกที่เยี่ยมยอดเลยค่ะ"
 

จิรโรจน์ เขื่อนแก้วธนากานต์
PMP Customer Project Manager, Ericsson (Thailand) Ltd.


"PMP เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าหน้าที่ของ Project Manager ควรจะเป็นแบบไหน สิ่งไหนที่ควรทำ หรือ วิธีการปฏิบัติควรจะเป็นอย่างไรในการบริหารโครงการตามข้อจำกัดหลายๆอย่างที่มีแตกต่างกันไปและ PMP Certificate จะมีความสำคัญสำหรับ Project Manager เพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ในอนาคต PMP Certificate Examination เป็นสิ่งที่ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ ประกอบกับการที่ได้เรียนกับสถาบัน Knowledger ซึ่งเป็นเหมือนสะพานที่ทำให้พวกเราสอบผ่านได้ตามที่คาดหวังไว้  สิ่งสำคัญคือ เราต้องมีวินัยและปฏิบัติตามวิธีการอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะประมวลความคิดให้เป็นระบบในการทำความเข้าใจเนื้อหาของ PMBOK ในเวลาที่จำกัด และสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้คือ ลักษณะและการเชื่อมโยงของ Project Management Process Group, Knowledge Area และ ITTO (Input, Tools & Techniques, Output)"
 

Ketchana, pmp, pmp training, สอบ pmp, ติวสอบ pmp, อบรม pmpเก็จชณา นันทิยะกุล
PMP Ecommerce Project Manager, Allianz Managed Operations & Services (Thailand)


"ขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทราทั้งสองท่านมากค่ะ ที่ทำให้การเตรียมตัวสอบ PMP Certificate นี้เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คาดคิดไว้มากทีเดียว ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมในการวิเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน การให้คำอธิบายตอบข้อปัญหาต่างๆที่ละเอียดอย่างชัดเจน และคำแนะแนวการจัดการบริหารเวลาซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่องานประจำในขณะเดียวกัน รวมทั้งยังติดตามผลอย่างใกล้ชิด จนสามารถสอบ Certificate ได้ในครั้งแรกในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่เลือกเรียนหลักสูตร Intensive Project Management Professional (PMP) ของสถาบัน Knowledger ขอบคุณสำหรับการแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งจากอาจารย์และเพื่อนๆ ร่วมคลาส ประทับใจและก็สนุกมากค่ะ"
 
 

panida, pmp, knowledgerพนิดา บุญญพงษ์
PMP Vice President, Deposit Application Development Section, The Government Savings Bank


“เราสามารถก้าวผ่านข้อจำกัดทุกอย่างได้ด้วยความมีวินัยและไม่ท้อถอย ต้องขอขอบคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ที่ให้ความรู้ เทคนิคและการเตรียมตัว รวมถึงคอยกระตุ้นพวกเราตลอดแม้จะจบหลักสูตรไปแล้ว จนทำให้สามารถสอบผ่านได้ในครั้งแรก สิ่งสำคัญคือการทำ lesson learned ที่ทำให้มีความเข้าใจซึ่งให้ผลดีกว่าการท่องจำและผ่านข้อจำกัดด้านภาษาไปได้ เป็นหลักสูตรการันตีผลที่มีประสิทธิภาพมากค่ะ”

 
 
Kriengsak, knowledger, pmp, knowledgertrainingเกรียงศักดิ์ มูลทองจาด
PMP Senior Manager, Integration Team, Portalnet Co.,Ltd. A Member Of Samart TeleComs


"ยังจำคำพูดในวันแรกที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูด ตอนเริ่มเรียนได้เลยว่า การสอบ PMP ก็เหมือนการทำโปรเจ็ค การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีการเตรียมตัวและการวางแผนในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งต้องมีวิธีการทำงาน การเตรียมตัว ซึ่งถูกบันทึกไว้เป็น เอกสาร กระบวนการ โดยเขียนขึ้นมาจากการเรียนรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดในอดีต การแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการสอบ ซึ่งผมได้จากการมาเรียนในคอร์สนี้ นอกจากนี้ การที่เราต้องทำงานไปด้วย ส่งผลให้การแบ่งเวลาทำได้ค่อนข้างยาก ก็ได้ตัวอย่างการวางแผน การบริหารเวลาจากอาจารย์ทั้งสองท่าน นำมาปรับใช้ในการวางแผนอ่านหนังสือ และ สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับการสอบ ก็คือการได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ทั้งสองท่าน ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ ทำให้สามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้มากกว่าการอ่านโดยลำพังจริง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ มันก็ทำให้ผมประสบความสำเร็จสำหรับการสอบ PMP ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ "
 
 

nat, pmp, pmp training, knowledger, knowledgertraining, สอบ pmpณัฐ พรมพันธ์ใจ
PMP Project Manager, Meinhardt (Thailand) Ltd.


"PMP Certified ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี ผมใช้เวลาเตรียมตัวสอบประมาณ 3 เดือน โดยอ่าน PMBOK สลับกับฝึกทำข้อสอบในเว็บ ทำความเข้าใจเนื้อหาและการเชื่อมโยงของแต่ละ Process โดยวิเคราะห์เนื้อหาในตำรา เปรียบเทียบกับสถานการณ์จริงในการทำงาน เพื่อให้เห็นภาพ และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ซึ่งคอร์ส PMP Exam Prep ของ Knowledger ช่วยสรุปเนื้อหาที่สำคัญของPMBOK ได้อย่างครบถ้วน ช่วยลดเวลาในการเตรียมตัวสอบของผมได้มาก ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไพบูลย์ และอาจารย์อรินทรา เป็นอย่างสูง ที่ช่วยชี้แนะองค์ความรู้ เทคนิคต่างๆ ตลอดจนแนะนำวิธีการบริหารเวลาในการเตรียมตัวสอบ ทำให้ผมสอบผ่าน PMP ได้ในการสอบครั้งแรกครับ"
 
 

pennapa, pennapa pumma, pmp, สอบ pmp, knowledgerเพ็ญนภา พุมมา
PMP ฝ่ายสนับสนุนงานบริหารโครงการ ของคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการวิจัยและพัฒนา,
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม


“PMP ถือเป็นมาตรฐานวิชาชีพด้านบริหารโครงการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดิฉันจึงตัดสินใจเลือก Knowledger เพื่อเป็นตัวช่วยสู่ความสำเร็จ และไม่ผิดหวังกับคอร์ส Intensive PMP Exam Preparation – Guarantee ที่ได้สรุปเนื้อหาใน PMBOK ไว้อย่างครบถ้วน ทำให้เข้าใจง่าย ลดเวลาในการอ่านหนังสือ รวมถึงมีเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ มากมายที่ช่วยสนับสนุนในการสอบได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณ อ.อรินทรา และ อ.ไพบูลย์ ดิฉันประทับใจอาจารย์ทั้งสองท่านที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการสอน และประสบการณ์สูง อีกทั้งยังใส่ใจ ติดตาม และเป็นกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้สอบผ่านในครั้งนี้... ความสำเร็จไม่ไกลเกินความพยายาม ขอเพียงมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ...”
 
 


ทักษ์ปนัสกร ดลภัคสรพัศภพธร
PMP Customer Project Manager, Ericsson (Thailand) Ltd.


"Project Manager เปรียบเสมือน Conductor ของ Symphony Orchestra วงหนึ่ง การที่จะทำให้ทุกคนในทีมเล่นดนตรีและทำหน้าที่ของตนเองในช่วงเวลานั้นๆให้เหมาะสมและครบถ้วน รวมถึงมีความผิดพลาดให้น้อยที่สุดได้อย่างไรนั้น ย่อมแสดงถึงผลของการทำงานเป็นทีมโดยมี Project Manager เป็นผู้นำ ซึ่ง Project Manager แต่ละคนนอกจากต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายแล้ว การ Certified ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของ Project Manager เช่นเดียวกัน PMP เป็น Certifi"

 
 

pitikorn, pmp, knowledger, knowledgertraining, knowledger training, อบรม pmp, pmp examดร. ปิติกร เต่งตระกูล
PMP Operations and Strategy Planning Manager, IDC and Cloud Business Unit TOT Public Company Limited


"การเตรียมสอบ PMP ก็เปรียบเหมือนกับการเดินเรือในทะเล เราจะต้องเลือกเรือที่มีศักยภาพสูง อุปกรณ์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ และแผนการเดินเรือที่เหมาะสม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเดินเรือในทะเล คือ เข็มทิศ ที่จะทำหน้าที่พาเรือไปยังทิศทางที่สั้นที่สุด หลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆ และถึงจุดหมายได้ตามแผนงานที่วางไว้ หลักสูตรเตรียมสอบ PMP ของ Knowledger ก็คือ เข็มทิศ นั่นเอง เพราะนอกจากจะถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่มีโอกาสในการสอบผ่านสูงสุดแล้ว อาจารย์ทั้งสองท่านยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ผ่านสื่อการเรียนและวิธีการเตรียมสอบที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง และยังช่วยวางแผนการเตรียมสอบของลูกศิษย์แต่ละคนให้เหมาะสมกับข้อจำกัดต่างๆ ทำให้ท้ายที่สุดทุกคนสามารถทำข้อสอบได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถและสอบผ่านในที่สุด ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ"
 

charoon, nestle, pmp, knowledger, knowledgertrainingจรูญ ประมวลอุรุรัตน์
PMP Project Manager, Nestle (Thai) Ltd.


"PMP เป็นหลักสูตรที่ Project Manager ทุกคนควรจะศึกษาเพราะจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการทำงานของ Project ที่ ถูกต้องและครบถ้วน มีหลักการในการทำงานที่เป็นมืออาชีพและเป็นมาตรฐานสากล ดังนั้นการได้ PMP Certified จึงจะทำให้เราได้เป็น Project Manager ที่สมบูรณ์ ต้องขอบคุณทาง Knowledger และอาจารย์ไพบูลย์ อาจารย์อรินทราที่สามารถย่อยเนื้อหาของ PMP ให้เข้าใจง่าย และมีรูปแบบการสอนที่เป็นระบบ อาจารย์คอยเอาใจใส่ดูแล ให้คำปรึกษารวมถึงมีการทดสอบเป็นระยะ โดยเฉพาะการทำข้อสอบ Online Test ทำให้ได้ฝึกฝนความเข้าใจและสามารถทำแบบทดสอบได้อย่างสม่ำเสมอ ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ผมสอบผ่านได้ในระยะเวลาตามที่ทางสถาบันวางแผนไว้ สุดท้ายนี้ขอฝากถึงผู้ที่เตรียมตัวสอบว่า PMP ไม่ง่ายแต่ไม่ยากเกินความสามารถของทุกท่าน ขอให้ตั้งใจในเวลาเรียน ทำตามคำแนะนำอาจารย์ และแบ่งเวลาทบทวน ประสบความสำเร็จแน่นอนครับ"
 

 Pattarin, อบรม pmp, สอบ pmp, เตรียมสอบ pmp, knowledger, knowledgertrainingภัทรินทร พิทักษ์เขต
PMP Senior Engineer, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)


"ถ้าพูดถึง Project Management แล้ว PMP Certificate เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากให้กับ Project Manager PM ที่ผ่านการรับรองโดยมีคำว่า PMP ต่อท้ายชื่อ หมายถึงสอบผ่านและได้รับการรับรองจาก Project Management Institute (PMI) แล้วว่ามีความรู้ความสามารถ เราก็เป็นอีกคนที่อยากเป็น PM มืออาชีพและตั้งใจว่าจะสอบ PMP ให้ได้ จึงลงทะเบียนคอร์สเร่งรัดของ Knowledger ซึ่งก็ไม่ผิดหวังค่ะ ด้วยเทคนิคการสอน การสรุปประเด็นสำคัญ และร้อยเรียงให้เห็นความสอดคล้องเกี่ยวข้องกันของ process ต่างๆ ทำให้รู้ลึก รู้จริง สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงาน และสอบผ่านได้ในครั้งแรกค่ะ"
 
 

ดร.ธรรมรัตน์ ดวงทิพย์, pmp certified, pmp training, อบรม pmp, knowledger, knowledgertrainingดร. ธรรมรัตน์ ดวงทิพย์
PhD, PMP Senior Project Manager, ThyssenKrupp Industrial Solutions (Thailand) Co., Ltd.


"ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ Knowledger โดยอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทราเป็นอย่างสูง ที่พัฒนาหลักสูตรเตรียมสอบ PMP Int ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาตรงตาม PMBOK® Guide พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดจำนวนมากให้ผู้ที่ต้องการสอบ PMP® ได้ฝึกฝน และเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่ เอกสารประกอบการสอนก็ได้รวบรวมสาระสำคัญของเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้แล้ว ทำให้ผู้เตรียมตัวสอบที่มีงาน และภาระหน้าที่ประจำที่รัดตัวอยู่แล้วลดเวลาอ่าน และเตรียมตัวลงไปได้อย่างมาก ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผมสอบผ่านได้ในครั้งแรก นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างสูงที่ต้องมีซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วของผู้เตรียมสอบเอง จากการทำงานโครงการอุตสาหกรรมพื้นฐานและพลังงานมาเกื่อบยี่สิบปี หลักสูตรนี้จะช่วยให้การทำงานโครงการปัจจุบัน และในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย การได้ PMP® ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ Stakeholders กับโอกาสสำเร็จของโครงการเช่นกัน ท้ายนี้ขอแนะนำผู้เตรียมสอบ PMP® ว่าขอให้ตั้งใจ ทุ่มเท และอดทนในการเตรียมสอบ ทำแบบฝึกหัดให้เยอะๆ และให้ดูความพร้อมของตัวเองด้วย ที่สำคัญมากๆคือต้องเข้าใจเนื้อหาและเทอมต่างๆให้ดี เพราะข้อสอบราว 90% เป็นแบบ Situational หรือ Scenario ที่ต้องอาศัยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำในการทำข้อสอบ"
 
 

piyanuch, ปิยะนุช, pmp certified, pmp training, อบรม pmp, knowledger, knowledgertrainingปิยะนุช เอกอริยทรัพย์
PMP Project Manager, Gosoft (Thailand) Co., Ltd.


"PMP Certified เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจในการทำงานให้กับ Project Manager ดังนั้นจึงได้ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง พร้อมทั้งวางแผนและบริหารเวลาในการอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ในการเตรียมตัวสอบ ต้องขอขอบคุณ Knowledger อาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรา สำหรับคอร์ส Intensive PMP Exam Preparation ที่สรุปเนื้อหาจาก PMBOK อธิบายการเชื่อมโยง และยกตัวอย่าง Case ทำให้เข้าใจง่าย ช่วยให้ลดเวลาในการอ่านได้มาก อีกทั้งยังให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ และยังมีข้อสอบอีกมากมายให้ทดลองทำ เพื่อช่วยในการประเมินตัวเองก่อนไปสอบ ทำให้สามารถสอบ PMP ครั้งเดียวผ่านได้ตามตั้งใจค่ะ"
 
 

somchai, pmp อบรม, อบรม pmp, pmp training, knowledger, knowledgertrainingสมชาย  อนันต์สถิตย์สิน
PMP Senior Vice President, Application Development for Management Department, The Government Savings Bank


“การได้เรียนคอร์ส “Intensive PMP Exam Preparation” กับสถาบัน Knowledger เป็นประโยชน์กับผมอย่างมาก ช่วยให้ผมเข้าใจในเนื้อหาของ PMBOK มากขึ้น ในทุก Process ทั้งในเรื่องของ Function, Input, Tools & Technologies, Output ของ Process รวมถึงความเชื่อมโยงของแต่ละ Process ใน Process Group และการได้ทดลองทำข้อสอบ Mock Up ที่มีถึงห้าพันกว่าข้อของหลักสูตรนี้ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพร้อมเมื่อเวลาเข้าทดสอบจริง ขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรา ทั้ง 2 ท่านที่เอาใจใส่ คอยกระตุ้น แนะนำและให้กำลังใจในระหว่างการอบรม ช่วงเตรียมตัวสอบ ช่วยให้ผมสามารถสอบผ่าน PMP Certified เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความพยายาม ความมุ่งมั่น การเรียนรู้จาก Lesson Learned ที่ได้จากการทดลองทำข้อสอบของสถาบัน Knowledger ที่ช่วยปิด Gap จนสามารถสอบผ่าน PMP ได้ในที่สุด ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่านครับ ผมตั้งใจจะนำความรู้และ Methodology ของ PMBOK มาใช้ประยุกต์ในการทำงานโดยเฉพาะงานด้านบริหารโครงการ เพื่อให้งานโครงการในความรับผิดชอบประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่องค์กรครับ”
 

วสิพล ว่องเจริญลาภ
PMP Systems Engineer Supervisor, Metro Systems Corporation Plc.


"การเรียนคอร์ส Intensive PMP Exam มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผมสอบผ่าน PMP ในการสอบครั้งแรก คอร์สนี้ได้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมโดยเริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน ช่วยผู้เรียนในการกำหนดเป้าหมายที่สามารถชี้วัดได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม มีเนื้อหาที่กระชับ ครอบคลุมทุกๆองค์ความรู้ที่จำเป็นในการสอบ อาจารย์ทั้งสองท่านมีเทคนิคในการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าการท่องจำ อธิบายและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น สุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์เป็นอย่างสูงครับ :) "
 
 

ปภาวิน นิยุดาชยะกูร
PMP Business Solution Manager, Portalnet Co., Ltd. A Member Of Samart TeleComs


“ในการเตรียมตัวสอบ ผมอ่านสรุปเนื้อหาจากที่อาจารย์สอน ทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ วันเป็นเวลา 1 เดือน และสัปดาห์สุดท้ายผมจำลองการสอบ 200 ข้อจากตัวอย่างข้อสอบที่อาจารย์เตรียมให้ 3 ครั้ง ตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม เจาะลึกในเรื่องที่ทำผิดใน PMBOK"ในการเตรียมตัวสอบ ผมอ่านสรุปเนื้อหาจากที่อาจารย์สอน ทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอในทุ ผมต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่สรุปเนื้อหาจำนวนมากมาอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และรวบรวมตัวอย่างข้อสอบหลายพันข้อให้ฝึกมือจนคุ้นเคยกับการสอบ และขอบคุณทาง Knowledger ที่ดูแลเรื่องการสมัครสอบให้ครับ"
 
 

anupong, pmp training, สอบ pmp, ติวสอบ pmp, portalnet, knowledgerอนุพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์
PMP Senior Manager, Portalnet Co., Ltd. A Member Of Samart TeleComs


“สำหรับหลักสูตร Intensive PMP Exam ตอนแรกผมไม่มั่นใจอย่างมากสำหรับเป้าหมายในการสอบผ่าน PMP เนื่องจากมีจำนวนชั่วโมงไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องเรียน ประกอบกับส่วนตัวเป็นคนที่มีความจำไม่ดี จะจำได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจในเรื่องนั้นจริง ๆ แต่การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ของสถาบัน นำโดยอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ มีการใช้สื่อการสอน การวางแผนการในการอ่านหนังสือและการทำข้อสอบ ให้เราไปบริหารจัดการ ซึ่งสำหรับคนที่ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งยังสามารถปรึกษาอาจารย์ทั้งสองท่านได้ตลอดแม้หลังจบคอร์สแล้วก็ตาม พอได้ปฏิบัติตามแผน แม้อาจจะไม่ครบถ้วน 100% แต่เมื่อได้ปรึกษาอาจารย์ทั้งสองอย่างสม่ำเสมอ ผมจึงเป็นคนหนึ่งที่สามารถสอบผ่าน PMP Certification ได้เช่นกัน สุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ อีกครั้งสำหรับความทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ทุกคนครับ”
 
 

chawarong, okkami, knowledger, pmp, pmp training, ติวสอบ pmp, สอบ pmp
ชวรงค์ ส่งเสริม
PMP Senior Director Product Development, OKKAMI, Inc.


“Intensive PMP Exam Preparation Course นอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการตามหลักสูตรของ PMI ได้เป็นอย่างดีแล้ว อาจารย์ทั้งสองท่านยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และสอดแทรกเกร็ดความรู้ในการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย ทำให้เมื่อทำข้อสอบสามารถตีโจทย์สถานการณ์ได้ถูกต้องและเห็นภาพชัดเจน ระยะเวลาการเรียนและ Schedule ที่วางไว้ ถือว่าเหมาะสมมากสำหรับผู้ที่มีงานประจำ และมีการทำ Pre-exam หลายครั้ง จนผมมีความมั่นใจและสอบผ่านในครั้งแรกภายในเวลา 2 สัปดาห์หลังจากเรียนจบหลักสูตร”

 
 
kingka, gsb, pmp, pmp training, อบรม pmp, สอบ pmp, knowledger
กิ่งกาญจน์ จันโทริ
PMP Vice President, Credit Card Application Supporting Section, The Government Savings Bank


“ความสามารถของ Project Manager เป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความความสำเร็จของโครงการ เราสามารถเพิ่มความสามารถของการเป็น Project Manager ได้จากการเรียนรู้เนื้อหาใน PMBOK Guide การได้มีโอกาสเรียนหลักสูตร “Intensive PMP Exam Preparation” ผ่านการสอน การยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ และการพูดคุยกับผู้เรียนอย่างเป็นกันเองจากอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรา ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาใน PMBOK Guide ได้ชัดเจนขึ้น อาจารย์ทั้งสองท่านคอยช่วยเหลือตอบคำถามในส่วนที่สงสัย ให้คำแนะนำและให้กำลังใจ จนสามารถสอบได้ PMP Certified ซึ่งทำให้ ได้รับความน่าเชื่อถือในการบริหารโครงการมากขึ้น ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ”
 
 
boonthor, iamconsulting, knowledger, pmp training, สอบ pmp, อบรม pmp, pmp
บุญต่อ สุริยบรรเจิด
PMP Vice President, I AM Consulting Company Limited


“การเรียนหลักสูตร PMP Int: Intensive Project Management Professional กับ อาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ ถือว่าได้ทั้งเนื้อหาที่ครบถ้วนตาม PMBOK เพื่อนำไปใช้ในการสอบ รวมทั้งยังได้รับประสบการณ์จากอาจารย์ทั้งสองท่านเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานอีกด้วย ถือเป็นคอร์สที่แนะนำสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะสอบ PMP และผู้ที่ทำงานทางด้านการบริหารโครงการเป็นอย่างยิ่ง”

 
 
suwat, pmp training, pmp, สอบ pmp, ติวสอบ pmp, knowledger, knowledgerสุวัฒน์ จงสวัสดิ์วรกูล
PMP Vice President, I AM Consulting Company Limited


"เริ่มด้วยความสนใจและมีความต้องการที่จะสอบ PMP จึงได้พยายามหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ และได้มาพบที่ Knowledger คือ หลักสูตร PMP Guarantee 100% แต่เมื่อเรียนจบหลักสูตร มีงานโครงการสำคัญของบริษัทเข้ามา จึงไม่ได้สอบในทันที ทิ้งระยะไป 9-10 เดือน แล้วได้กลับมาทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบใหม่ ซึ่งก่อนจะกลับมาทบทวนเพื่อสอบอีกครั้ง ยังกังวลใจอยู่ว่า สิ่งที่ได้เรียนไปก่อนหน้า จะมีความเข้าใจเหมือนเดิมหรือไม่ แต่ด้วยเอกสารที่ทาง Knowledger จัดทำขึ้น สามารถจับประเด็นใน PMBOK ได้ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการทำความเข้าใจเพื่อทบทวนเตรียมตัวสอบอีกครั้ง กอปรกับ Note จากในห้องเรียนที่อาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรา เน้นย้ำ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ให้มา และถึงแม้ตัวผมเองได้ทิ้งเวลาสอบมาค่อนข้างนาน แต่อาจารย์ทั้งสองก็จะพยายามติดตามและกระตุ้นให้ยังคงมีกำลังใจในการสอบอยู่ ทำให้สามารถสอบผ่าน PMP ได้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองอีกครั้งครับ"
 
 

sophon, knowledger, knowledgertraining, pmp, สอบ pmpโสภณ หล่อกาญจนกุล
PMP Senior Technical Project Manager, Nokia (Thailand)


"จากการทำงานด้านบริหารโครงการมามากกว่ายี่สิบปี ทำให้รู้ว่าการที่แต่ละโครงการจะประสบความสำเร็จได้ นอกเหนือจากประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว ต้องมีความรู้และหลักการบริหารโครงการและกระบวนการที่ถูกต้อง เนื่องด้วยหลักสูตร Project Management Professional (PMP) เป็นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ จึงได้เลือกหลักสูตร PMP ในการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารโครงการ และได้ค้นหาว่ามีสถาบันใดที่เปิดอบรมเพื่อ PMP Certified จึงได้พบว่าสถาบัน Knowledger เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับและรับเลือกจาก Project Manager ขององค์กรชั้นนำในประเทศมาเข้าอบรม เนื้อหาหลักสูตร PMP Certified ของสถาบัน Knowledger ดำเนินเนื้อหาและรายละเอียดที่เข้าใจง่ายตามหลักสูตรของ PMI และอาจารย์ผู้สอนทั้งสองท่านมากด้วยประสบการณ์ ได้สรุปเนื้อหารวมถึงเพิ่มเติมเทคนิคการอ่านหนังสือ การเตรียมตัวสอบและการวางแผนการสอบให้ผู้เข้าอบรมเตรียมตัวเพื่อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอขอบพระคุณอาจารย์ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ และอาจารย์อรินทรา ปัญญายุทธการ มา ณ ที่นี้ด้วย"
 
 

Vittavat, knowledger, knowledgertraining, pmp, สอบ pmpวิทวัส เตชารักษ์
PMP Architect Specialist Enterprise Solution Business Group, Acer Computer Co.,Ltd.


"ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ทำการสอบ PMP ในครั้งแรก แล้วผลลัพธ์ของการสอบคือ “สอบไม่ผ่าน” จากคะแนนวัดผลของการสอบ ทำให้ผมรู้ว่า ผมเกือบผ่าน ถ้าสมมุติว่า ผ่านคือ 75% ผมน่าจะได้ประมาณ 57% ผมถามตัวเองว่า ผมควรหยุดพอแค่นี้กับเรื่อง PMP หรือ อ่านหนังสือเพิ่มแล้วสอบใหม่ ในตอนนั้นผมรู้สึกน่าเสียดายมากถ้าจะหยุด คือ มันอีกนิดเดียวเอง อีกนิดเดียวก็ผ่านแล้ว ผมตัดสินใจที่จะทดลองสอบอีกสักสองรอบ ยังไงภายในหนึ่งปีสามารถสอบได้สามครั้ง เอาน่าลองกันสักตั้ง แต่การที่จะลุยแบบไม่มีแบบแผน ผมคิดว่าคงจบไม่สวยงามเท่าไหร่ ผมทบทวนตัวเองว่า ผมขาดอะไร แล้วผมก็ได้รู้ว่า ผมยังขาดความเข้าใจกระบวนการ หรือ Process ทั้งหมด ของ Project Management คือผมรู้จักนะ แต่ผมไม่เข้าใจ ผมเลยหาที่เรียนด้วยตัวเอง แล้วก็มาเจอกับ Knowledger ซึ่งที่ Knowledger ทำให้ผมสามารถสอบผ่านครั้งที่สองไปได้ ต้องบอกว่า เป็นเพราะการสอนของอาจารย์ไพบูลย์ กับ อาจารย์อรินทรา ทำให้ผมเข้าใจเกี่ยวกับ Process ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี เมื่อก่อนเวลาหัดทำข้อสอบ ผมมักจะจำแค่คำตอบว่าตอบแบบนี้นะ แต่พอได้เรียนกับทาง Knowledger ผมสามารถเข้าใจได้มากขึ้นว่า ส่วนนี้อยู่ใน Process ไหน, Tool ตัวนี้มีวิธีการใช้อย่างไร รวมถึง เครื่องมือต่างๆ ที่ทาง Knowledger จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น มีข้อสอบที่สามารถฝึกทำผ่านเว็บ หรือ ข้อสอบให้ผมสามารถหัดทำได้แม้จะมีแค่มือถือ ก็สามารถทำให้ผมทบทวนบทเรียนได้ รวมถึงการถามตอบข้อสงสัยผ่าน Line app อีกด้วย ผมต้องขอบคุณทาง Knowledger เป็นอย่างมากที่จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้ผมสามารถสอบผ่านได้ครับ ขอบคุณครับ ผมเชื่อมั่นมากๆนะครับว่า ทาง Knowledger จัดเตรียมความรู้ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เราสอบผ่าน PMP ผ่านได้แต่แน่นอนครับ ถ้าเราใช้เครื่องมือของทาง Knowledger ครบ รวมถึงใช้อย่างถูกวิธี ผมอยากบอกความจริงที่สำคัญอีกข้อครับ นั้นคือ ตัวเราเองก็ต้องใช้ความพยายาม ความตั้งใจ ความขยัน ด้วยเช่นกัน ผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านใช้เครื่องมือของทาง Knowledger ครบทุกส่วน ทุกท่านสอบผ่านแน่นอนครับ"
 

นนทัช, knowledger, knowledgertraining, pmp, สอบ pmpนนทัช ศรีศึกษา
PMP Project Manager, Atos IT Solutions and Services Limited


“เครื่องมือที่สถาบัน Knowledger มีนั้น นับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผมสอบผ่าน PMP ในครั้งแรกด้วยคะแนนระดับ Above Target ขอขอบพระคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์มา ณ ทีนี้ด้วยครับ ผมอยากแบ่งปันวิธีที่ผมใช้ในการเตรียมตัวสอบดังนี้ 1. ลงเรียนคอร์ส Intensive PMP Guarantee กับสถาบัน Knowledger และปฏิบัติตามคำแนะนำของสถาบันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการทำแบบฝึกหัดท้ายบทตามหลักสูตรเพื่อปูความรู้พื้นฐานที่ควรมี จะช่วยลดเวลาการอ่านหนังสือได้มาก 2. อ่านหนังสือเพิ่มเติมที่สถาบันแนะนำให้จบอย่างน้อยหนึ่งรอบเพื่อต่อยอดความรู้ เช่น หนังสือของ Rita 3. ฝึกทำแบบฝึกหัดในคลังข้อสอบของสถาบัน ซึ่งมีจำนวนมากมายพอที่จะเสริมสร้างความรู้ให้เราสอบผ่านได้" ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ วันละ 2-3 ชั่วโมง เป็นเวลา 2-3 เดือน อย่างมี "วินัย" --- "ท้อ" ได้แต่ "อย่าถอย" ก็จะคว้า PMP มาครอบครองได้แน่นอนครับ”
 

เสฏฐณัฐ นิยะกิจ, PMP Sedthanat Niyakit, PMP,  knowledger, knowledgertraining, pmp, สอบ pmpSedthanat Niyakit
PMP TSS - Technical Consultant, Dimension Data (Thailand)


“การลงเรียนคอร์ส “Intensive PMP Exam Preparation - Guarantee” กับสถาบัน Knowledger ช่วยให้ผมสามาารถสอบผ่าน PMP ได้ในการสอบครั้งแรกด้วยเวลาในการเตรียมตัวสอบที่ค่อนข้างจำกัด ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไพบูลย์ และอาจารย์อรินทราที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ที่่ผ่านกระบวนการตกผลึกทางความคิดและจากประสบการณ์ตรงทำให้ผู้เข้าเรียนสามารถเข้าใจเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นและทำให้ร่นเวลาในการอ่านหนังสืออีกด้วย นอกจากนี้ทางสถาบัน Knowledger ยังมีแบบฝึกหัดให้ผู้เข้าเรียนทดสอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจตลอดจนแบบฝึกหัด Online ที่ช่วยให้ผู้เข้าเรียนสามารถใช้งานได้แบบ Anywhere, anytime ซึ่งนับว่ามีประโยชน์และสะดวกมากๆ “นับว่าเป็นคอร์สที่ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ PMP”
 
 
ภูมิพัฒน์ ลิขิตธรรมนิตย์, PMP Pumipat Likitthammanit,  PMP,  knowledger, knowledgertraining, pmp, สอบ pmpPumipat Likitthammanit
PMP Manager, Technology Consulting at PwC Thailand


“การลงเรียนคอร์ส Intensive PMP Exam Preparation กับ Knowledger มีประโยชน์มากกับผู้ที่เตรียมตัวสอบ อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถอธิบายเนื้อหาและเชื่อมโยงเนื้อหาของแต่ละบท ตลอดจนดึงจุดที่สำคัญของ PM­BOK ออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัด ทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของ PMBOK ได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้การยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของอาจารย์ช่วยทำให้เนื้อหาเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผมใช้เวลาเพียง 2 เดือนในการเตรียมตัวนับตั้งแต่เริ่มเรียนคอร์สนี้ ได้ผลการสอบ Above Target โดยทำทุกอย่างตามที่ทาง อ.ทั้งสองท่านแนะนำอย่างเคร่งคัด ทั้งการจัดตารางอ่านหนังสือ วันละ 2 ชั่วโมง การฝึกทำแบบฝึกหัดทุกวัน และการทำแนวข้อสอบเป็นพันข้อตามที่ทางคอร์สจัดให้ เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแต่คุ้มค่ามากครับ ขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรามากๆ ครับ”
 
 

Sirinporn Thamapipol,  PMP,  knowledger, knowledgertraining, pmp, สอบ pmpSirinporn Thamapipol
PH.D., PMP Technical Service and Development Engineer Medical and Well-Being Business, SCG Chemicals Co.,Ltd.


It was our right decisions to take intensive PMP course with Knowledger. During course taken, there were many experiences shared from both AJ. Took and AJ. Paiboon which made us better understanding those scenarios and more adaptive using in reality. Moreover, all course materials are well aligned with the Project Management Body of Knowledge (PMBoK6® Guide) and especially the PMP Exam examples were significantly helping us to evaluate and effectively prepare ourselves for the exam. Due to your motivation, thus it took only 3 months to study and get ready for examination. We would like to thank for your both wisdom shared and supporting us all along. We hope this would inspire others as you both have inspired us.
Finally we’d like to leave this message for all who would like to get PMP certificate “What comes easy won’t last. What lasts won’t come easy.”
 
 
สยุมภู สว่างเนตร, PMP Sayumpoo Sawangnate,  PMP,  knowledger, knowledgertraining, pmp, สอบ pmpSayumpoo Sawangnate
PMP Senior Product Manager, Domestic Transaction Banking, TMB Bank Public Company Limited


"หลังจากที่ได้ตัดสินใจจะสอบ PMP ผมอ่าน PMBOK เองหนึ่งรอบ แต่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจเท่าที่ควร จึงหาข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่าคอร์สของ Knowledger นั้นน่าสนใจ
จึงตัดสินใจสมัครเรียน และพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆครับ การสอนของอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรา รวมถึงแบบฝึกหัดต่างๆของอาจารย์ ทำให้ผมเข้าใจเนื้อหาของ PMBOK มากขึ้นกว่าที่อ่านเองมาก
และนอกจากนี้แล้ว ท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่านยังให้คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ, วางแผนการอ่านหนังสือและกระตุ้นนักเรียนเป็นระยะๆ ซึ่งตรงนี้มีส่วนช่วยมากสำหรับผู้สอบที่ต้องทำงานประจำไปด้วย และสุดท้ายนี้ ผมขอลงความเห็นว่าคอร์ส Intensive PMP Exam Preparation ของ Knowledger นั้นเหมาะกับการเตรียมตัวสอบ PMP ที่สุดแล้วครับ"
ขอบคุณมากครับ

บวรรัตน์ จินดาเลิศอุดมดี
PMP Customer Project Manager, Ericsson Thailand Ltd.


“ก่อนมาเรียนกับอาจารย์ทั้งสองท่าน ผมได้อ่านหนังสือ PMP Exam Prep ของ Rita มาแล้วหนึ่งรอบ แต่มองภาพไม่ออกและยังไม่รู้จัก Tools & Techniques หลายๆตัว การเรียนในคอร์สนี้ทำให้ผมเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของ Process Group ต่างๆ เข้าใจความหมายและวิธีการใช้ Tools & Techniques ที่ถูกใช้ในการสอบและปรับใช้ได้ในชีวิตจริง นอกจากนี้อาจารย์ยังยกตัวอย่างเหตุการณ์จากประสบการณ์จริง ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้และคำแนะนำที่ดีครับ ขอบคุณมากครับ”
 
 

นัญพล วิวิธวรรธ์
PMP Senior Application Engineer, National ITMX


"การลงเรียนคอร์ส Intensive PMP Exam Preparation กับทางสถาบัน Knowledger มีส่วนช่วยอย่างมากให้ผมสามารถสอบ PMP Certified ผ่าน เนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรถูกสรุปส่วนสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วน และเพียงพอต่อการสอบ การบรรยายของอาจารย์ทั้งสองท่านก็ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีการสอดแทรกประสบการณ์จริงเข้าไป ทำให้เห็นภาพในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงแบบฝึกหัดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ที่มีจำนวนข้อสอบจำนวนมาก ซึ่งการทำตัวอย่างข้อสอบเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถประเมินตนเองได้ว่า สิ่งที่เราเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยัง พร้อมที่จะไปสอบแล้วหรือไม่ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรา มากๆ ครับ"
 

ตุลา ยงวานิชากร
PMP Project Manager, S.H.Solutions Co.,Ltd.


"เท่าที่เคยได้พูดคุยและสอบถามคนที่สอบผ่าน PMP เกี่ยวกับการอ่านหนังสือและการเตรียมตัวสอบ ทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า PMBOK ไม่ใช่หนังสือที่สามารถอ่านเองให้รู้เรื่องและไปสอบได้ คือพูดง่ายๆว่าต้องไปหาที่เรียนเพื่อติวสอบ
จากการหาข้อมูล พบว่า Knowledgerเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตร Intensive PMP Exam Preparation-Guarantee ซึ่งทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ยากในการเลือกที่จะเรียนกับที่นี่ อาจารย์ทั้งสองท่านได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญและเทคนิคที่จำเป็นที่ใช้ในการสอบได้อย่างครบถ้วน และที่สำคัญมากคือ การได้ทำข้อสอบ Mock up ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้เพื่อทดสอบความพร้อมของนักเรียนก่อนไปสอบจริง สิ่งนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้เราสามารถประเมินความรู้ของตัวเองว่าพร้อมที่จะไปสอบจริงแล้วหรือยัง ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ
สุดท้ายนี้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ การวางแผนที่ดี และความมีวินัย ถ้าทุกคนมี 3 สิ่งนี้ การสอบผ่าน PMP ไม่ใช่เรื่องยากเลย"
 

Chatchai Sukson
PMP AVP, International Business Project Management, Muang Thai Life Assurance Public Company Limited


"First of all, I would like to say, thank you, AJ Paiboon and AJ Arintra for the support and advice. If you want to "PASS!" the PMP exam, you need 100 percent of these. You will easily get the first 50 percent from instructors. They will share the whole knowledge of PMBOK, explanations and examples. The last 50 percent depends on yourselves. You have to set a clear target and timeline. Additionally and importantly, you need self-discipline to stick to your goal and practice course materials both books and exams to understand them. Finally, I do believe getting a PMP certificate is not out of reach for everyone."
 

Thippawan Meepetch
PMP Program Management Manager, YIP IN TSOI & CO., LTD.


"ฝนประทับใจสถาบัน Knowledger มากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์ และ อาจารย์อรินทรา ที่ได้ให้ความรู้ด้าน Project Management ทั้งในทางทฤษฏีและในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการบริหารโครงการได้จริง ไม่ใช่แค่การท่องจำเพื่อสอบอย่างเดียว อาจารย์ได้ share ความรู้อย่างจริงใจ และเชื่อมโยง scenario ใน PMP exam กับ ประสบการณ์จริงของ Project Manager และ ในช่วงวิกฤติ Covid-19  แบบนี้ อาจารย์ยังเสียสละเวลา แบ่งปัน ทบทวนความรู้ และ ติวข้อสอบให้ผู้เรียน ทาง video conference  อีกด้วย
การได้ Certified PMP ในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ฝนต้องบริหารโครงการอย่าง Professional, improve project management process ในองค์กร, share knowledge และ coach ให้กับ Project Manager ท่านอื่นๆ ต่อไป"
 

Ratthawat Yasamarn
PMP Project Manager, DTAC


"ก่อนอื่น ขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์อรินทรา ที่ถ่ายทอดความรู้ PMP และย่อยออกมาให้ผู้เรียนเข้าถึง และเข้าใจได้เป็นอย่างดี การศึกษา PMP สำคัญ คือ ต้องเชื่อมโยงหลักการ ความรู้ และความเข้าใจ ประกอบกัน เพื่อจัดการลำดับความคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเราในฐานะ PM ในการบริหารโครงการ ในคอร์ส Intensive PMP Exam Preparation Course มีข้อมูลตั้งแต่ ทฤษฏี จนถึงการจำลองสอบจริง หลังจากจบคอร์สไปแล้ว อาจารย์ยังมี follow up ให้ผู้เรียนท่านเก่าเข้าร่วมเรียน online ได้ทบทวนแนวทางการสอบ เสริมความมั่นใจ และการวางแผนการเตรียมตัว
สุดท้ายนี้ ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอบ PMP ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความมีวินัย และความอดทน จะทำให้ผมเป็น PM ที่ดีขึ้น และ นำ Process ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน กับด้านอื่นๆของชีวิตได้ดียิ่งขึ้น"
 

Paethai Akarajariyakul
PMP Research and Product Development Manager, Master Maker


"ในความคิดเห็นของผม Key success ที่ทำให้สามารถสอบผ่าน  PMP คือ 1) ความเข้าใจและการเชื่อมโยงเนื้อหาที่อยู่ใน PMBOK ไม่ใช่แค่การท่องจำ และ 2) ซ้อมทำตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบ และวัตถุประสงค์ในการถามคำถามของข้อสอบ ซึ่งหลักสูตร PMP Exam Prep ของทางสถาบันฯ ช่วยให้ผมมีทั้ง 2 ข้อ โดยการสรุปเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมแสดงความเชื่อมโยงของแต่ละ Process Group/ Knowledge Area/ ITTO เข้ากับ Case study ต่างๆ ได้ดีเยี่ยม และมีแนวข้อสอบที่ยากกว่าข้อสอบจริงแต่มีคำอธิบายที่ทำให้เราเข้าใจแนวทางการตอบได้มากขึ้น ส่งผลให้ผมสามารถสอบผ่านได้ในครั้งแรก โดยที่แทบจะไม่ได้อ่านหนังสือ PMBOK ด้วยซ้ำ"
 

Wacharin Trisamritphol
Assistant Vice President, I AM Consulting Co., Ltd.


"การได้มาเรียนหลักสูตร PMP Int: Intensive Project Management Professional ที่ Knowledger ยอมรับเลยว่าช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา PMBOK ได้เป็นอย่างดีค่ะ เอกสารการเรียนมีเนื้อหากระชับครบถ้วน ทำให้สามารถเตรียมตัวสอบได้ง่ายขึ้นมากค่ะ

ระหว่างเรียนอาจารย์ได้สรุป และเปรียบเทียบ Process ที่มีความคล้ายคลึงกัน ทำให้เข้าใจและจับประเด็นได้ รวมถึงประสบการณ์ที่อาจารย์ได้หยิบยกขึ้นมาอธิบาย ช่วยให้มองเห็นภาพ และเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้อีกด้วยค่ะ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์มากนะคะ นอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วอาจารย์ยังเป็นกำลังใจและแรงกระตุ้นที่ทำให้สอบผ่านได้ตั้งแต่ครั้งแรก ถึงแม้เวลาเตรียมตัวจะกระชั้น เพราะต้องรีบสอบก่อนสิ้นปี ก่อนที่จะปรับแนวข้อสอบมาเป็น Agile เพิ่มขึ้นค่ะ"
 

Witoon Charoenpong
PMP Project Management Section Manager, YIP IN TSOI & CO., LTD.


"ผมขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์ อาจารย์อรินทรา และทีมงาน Knowledger ที่ช่วยสนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ให้ผมมาตลอด ในคอร์ส Intensive PMP Exam Preparation นั้น นอกจากการเรียนการสอนที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ผ่านการสรุปจาก PMBOK แล้ว ยังมีเทคนิคสื่อการสอน แนวข้อสอบ (Mock up) ประสบการณ์ของผู้สอน และที่สำคัญคือการเสียสละของผู้สอนที่มาช่วยผู้เรียนนอกเวลา ทั้งนัดเจอ ใช้ Zoom เพื่อช่วยในการสรุป และการวางแผนเตรียมตัวในการสอบ สิ่งเหล่านี้มีส่วนอย่างมากในการสร้างความมั่นใจในการสอบของผม ผมเชื่อว่าจากนี้ไปผมคงได้มีโอกาสนำความรู้ไปแบ่งปัน พัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ ขอบคุณครับ"
 


Eakkapong Benchapornkullanij
Project Manager, YIP IN TSOI & CO., LTD.


"การสอบ PMP Certified นั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไป หากเรานำไปใช้งานจริงให้เกิดความเข้าใจ และหมั่นทบทวนเนื้อหาก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน การเรียนหลักสูตร Intensive PMP Exam Preparation-Guarantee นั้นได้มอบความรู้ และแนวความคิด เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ไพบูลย์ และอาจารย์อรินทรา ที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าในเนื้อหาของ PMP ได้ดียิ่งขึ้น" 

 
 


Chittree Rungcharoen
Division Manager - Project Management and Coordination, PTT Global Chemical Public Company Limited.


"My PMP journey started with PMBOK 5th Edition 8 years ago. However, I eventually gave up on the exam at that time. Then, it took me awhile to wrap my mind around and realize the importance of the PMP certificate.

Now that I took the Intensive PMP Exam Preparation-Guarantee course with Knowledger, which gave me not only deeper understanding of PMBOK and Agile Practice Guide, but also a huge number of exam practices and quizzes to help develop my learning curve continuously and finally I have successfully passed the overall PMP Exam with Above Target on my 1st attempt.

Ultimately, I cannot express enough to reiterate my sincere thanks to AJ Arintra and AJ Paiboon for the support and advice throughout my 6 months exam preparation. I could not “PASS PMP” without Knowledger. Last but not least, I truly believe that everyone can go above and beyond their limitations. If I can do it, everyone can do it. Trust me!!!"
 


Jitrada Changchai ​
Assistant Project manager, NetONE Network Solution Co., Ltd.​


"PMP Certificate ถือเป็นอีกขั้นของความสำเร็จในสายงานตำแหน่ง Project Manager การได้มาเรียนหลักสูตร PMP Int: Intensive PMP Exam Preparation - Guarantee ที่ Knowledger ถือเป็นใบเบิกทางที่สำคัญสู่การเตรียมตัวสอบ เพราะเราจะได้พื้นฐานและความเข้าใจในหลักการของ PMP นอกจากนี้อาจารย์ยังมีแนวข้อสอบ และ Group Line เพื่อให้สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าช่วยได้เยอะมากค่ะ หลังจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับวินัยและความพยายามของเราแล้ว หากเรามีวินัยในการทำข้อสอบให้ได้มากที่สุด จนพอรู้แนวข้อสอบแล้ว เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้เรียน Course ของอาจารย์ก็สามารถผ่าน PMP ได้ค่ะ"
 


Chanvit Khaorapapong​ ​
Project Manager, I AM Consulting Co., Ltd.


"PMP เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานของการบริหารโครงการซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่จะทำให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพคงหนีไม่พ้นเรื่องของ Process และ Tool ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารและสามารถเข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้น  PMBOK นั้นได้เน้นไปที่ Integrated Change Control ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของการบริหารโครงการ ไม่ว่าจะมี Change หรือมี Risk ใดๆ เกิดขึ้น ทุกอย่างย่อมส่งผลถึงกันหมด ให้ลองนึกภาพถึงสามเหลี่ยมในตำนานของการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย Scope, Cost และ Time เราจะเห็นได้ว่าถ้ามีอะไรขยับซักอย่างหนึ่ง มันจะส่งผลกับสามเหลี่ยมอีกสองมุมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การเรียน Course กับทาง Knowledger ทำให้เราเข้าใจ PMBOK ได้อย่างง่ายขึ้น โดยมีการย่อย Process ต่างๆ ออกมาและมีตัวอย่างอธิบายให้เห็นภาพ ผมเชื่อว่าหากพื้นฐานเราแน่นแล้ว ข้อสอบแนว Scenario Base ไม่ได้ยากเกินความสามารถอย่างแน่นอน" 
 
 


Kunlaya Chaiyakij​ ​
PMP Lead Project Engineer, Silicon Craft Technology PLC


"การได้เรียนคอร์สนี้ช่วยให้ลดระยะเวลาในการอ่าน PMBOK ไปได้เยอะเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน ที่ช่วยสรุปเนื้อหา พร้อมทั้งอธิบายบริบทแวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้เรามีเวลาไปทำแบบฝึกหัดต่างๆได้เยอะขึ้น เวลามีคำถามจากสถานการณ์จริงก็ปรึกษาได้ตลอด อาจารย์น่ารักมากๆค่ะ" 


 
 


Chumphol Homsuwan
IT Solutions Manager​, KDDI (Thailand) Ltd.

"การลงเรียน Intensive PMP Exam Preparation กับ Knowledger ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก นอกจาก PMP Certificate ที่รับ ยังได้ความรู้ หลักการการเป็น PM มืออาชีพอีกด้วย Structure ของ Course ช่วยส่งเสริมให้สามารถลดระยะเวลา Self-study ได้เยอะมาก   ไม่ว่าจะเป็น Lecture Slide ที่ละเอียด ที่ช่วยให้ไม่ต้องอ่าน PMBOK หมดทั้งเล่ม Line Group Study ที่ช่วยเพิ่มการ Update เกี่ยวกับ Exam หรือจะเป็น Online Test ซึ่งช่วยให้วัดผลว่าระดับความรู้ที่เรียนมาอยู่ระดับไหน   และที่ชอบที่สุดคือ Mock-up Exam ที่ช่วยให้ได้สัมผัสบรรยากาศ การสอบจริง  รวมทั้งข้อสอบที่ให้มาประมาณ 3,000 ข้อเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น

เทคนิคการเตรียมตัวสอบของผมเรื่มตั้งแต่ ก่อนเข้าเรียนจะอ่านทำความเข้าใจ slide กับ หนังสือ PMBOK ของบทที่จะเรียนอาทิตย์นั้นก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียนจะทำ note ที่ slide เพิ่มเติม และทำ Chapter Quiz ของบทที่เรียนให้เสร็จภายในอาทิตนั้น หลังเรียนจบจะทำข้อสอบ Chapter Scenario ให้จบจากนั้น ก่อนเข้าสอบจริงจะอ่าน Mixed Scenario เพื่อฝึกคำถามแบบ mixed chapter ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่าน ข้อสอบที่อาจารย์ให้มาอย่างไร  ผมแนะนำ  Chapter Quiz > Chapter Scenario > Mixed Scenario
 
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ที่ช่วยสั่งสอนสิ่งที่เคยคิดว่ายากเกินความสามารถให้ออกมาเข้าใจได้ง่าย” 
 


Thatana Banchuencharoensuk​
I AM Consulting Co., Ltd.​

"ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน ที่มอบความรู้และเทคนิคในการพิชิตข้อสอบ PMP ให้นะครับ การได้ลงเรียนคอร์ส Intensive ทำให้ลดระยะเวลาอ่านหนังสือไปได้เยอะทีเดียว รวมถึงการช่วยตอบคำถามต่างๆและแนะนำเทคนิคดีๆให้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ทำให้ไม่มีอะไรคาใจก่อนลงสนามสอบ และผ่านได้ในที่สุด"

ขอแนะนำ Tips เล็กน้อยในการไปสอบนะครับ
1. ทานช็อคโกแลตแบบมีน้ำตาลก่อนเข้าห้องสอบทั้งสามช่วงเวลา พร้อมน้ำเปล่าสองสามอึก จะทำให้สมองไม่ล้า และโฟกัสได้ดีมากครับ
2. ก่อนวันสอบ 1 วัน แนะนำให้ผ่อนคลาย ไม่ต้องทวนอะไรแล้ว ทำใจให้สงบครับ
3. ใช้ฟังค์ชั่นไฮไลท์ในระบบสอบเพื่อทำการจับจุดคำถาม จะทำให้เราวิเคราะห์คำถามได้ไวและง่ายขึ้นครับ
 
ขอให้โชคดีสอบผ่านกันทุกท่านครับ :) 
 


Panupan Boonyon
Strategy & Transformation Manager, PANDORA PRODUCTION CO., LTD.

"ก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์อรินทราและอาจารย์ไพบูลย์ที่สรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อได้อย่างละเอียดชัดเจน และยังมีไลน์กลุ่มไว้คอยปรึกษา ถาม-ตอบคำถาม ในกรณีที่มีข้อสงสัยทั้งในเนื้อหาและแบบทดสอบ ข้อสอบเป็น Scenario Question เราควรเข้าใจหลักการพื้นฐานของ Project Management และ Tools ที่ใช้ในการแก้ปัญหาแต่ละรูปแบบ และหลักคิดของ Best Practice Project Management ซึ่งบางคร้้งอาจจะไม่ตรงกับชีวิตจริงครับ  อย่างไรก็ตาม คอร์ส Intensive PMP Exam Preparation เป็นคอร์สที่อาจจะหนักแต่คุ้มค่ามากครับเมื่อเทียบกับความสำเร็จที่ได้รับ  ขอแนะนำว่า หลังจบคอร์สควรวางแผนสอบให้เร็วที่สุดนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาใช้เวลาในการทวนความรู้อีกรอบครับ" 
 


Anocha Sanorit
Bangkok Bank PMO, Bangkok Bank Public Company Limited

"การเรียนรู้หลักการจากอาจารย์ผู้มีทั้งองค์ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์การทำงานในสายงานจริงทำให้การอธิบายยกตัวอย่างเนื้อหาต่างๆ นั้นเข้าใจง่ายตรงประเด็น รวมทั้งชุดข้อสอบในการเตรียมตัวที่มีมากเพียงพอและอัปเดตให้ใกล้เคียงสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับข้อสอบจริงอยู่เสมอ ซึ่งสำคัญมากในการช่วยให้เราใช้เวลาที่มีอย่างจำกัดเตรียมตัวฝึกฝนในทิศทางที่ถูกต้องและคุ้มค่ากับความพยายามค่ะ

ปล. ผ่อนคลายและพกขนมไปทานวันสอบนะคะ" 
 


Warangkana Tejasakulsin
Assistant Vice President (AVP), Bangkok Bank Public Company Limited

"หัวใจหลักคือความเข้าใจในองค์รวม ปรับความคิดให้คิดแบบ PMI ซึ่งอาจารย์ถ่ายทอดให้เข้าใจได้อย่างดีมาก เมื่อรากฐานแน่นแล้วการนำไปต่อยอดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ"


 
 


Mari Yashiro
Project Manager, Nation ITMX Company Limited

“การได้เรียน Course นี้ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นและลดระยะเวลาในการอ่าน PMBOK ทั้งเล่มได้จริงๆ เนื่องจากอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้อธิบายบริบทต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เราเห็นภาพ และเข้าใจ ทำให้เราสามารถคิดต่อและนำไปต่อยอดในงานจริงๆได้ด้วย

Trick ในการเตรียมตัวสอบส่วนตัวคือการลองทำข้อสอบก่อนประมาณ 50 ข้อ แล้วค่อยกลับมาทบทวนเนื้อหาที่เรามักจะผิดบ่อยๆ ก่อนลงมือทำข้อสอบยาวๆไปเลยค่ะ เพื่อจะได้ชินกับข้อสอบและทำเวลาได้ในวันจริง…ทุกความพยายามที่ลงทุนไปมักได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สู้ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ” 
 


Teeranop Sermsenaboon
Department Manager| Project Manager, C.J. Express Group Company Limited

“องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่ Knowleder ทำให้สามารถย่อย และเข้าใจเนื้อหาในแต่ละ Domain ของ PMBOK ได้ดียิ่งขึ้น บวกกับชุดข้อสอบที่เยอะจึงทำให้สามารถเตรียมตัวก่อนสอบได้ดี สำหรับพี่ๆ น้องๆ ที่ตั้งใจจะไปสอบ PMP แนะนำให้อ่านทบทวนเนื้อหาของ Knowledger ทั้งหมดอีกครั้ง ทำความเข้าใจ Project Management Process Group โดยพยาม Mapping ภาพ และ Processes ต่างๆ ในหัวให้ได้ ที่สำคัญอย่าลืมสวมหมวก PMI ในการตอบคำถามนะครับ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับ :)”